mandag 13. september 2010


På You Tube ligger det mange gode videoer som viser alt fra filetering av fisk til koking av krafter og kutteteknikker. Jeg har positive erfaringer med å la elevene se videoene før de selv skal inn på kjøkkenet å arbeide. Ps. Være nøye med kvalitetsikringen, det er mye som ikke egner seg til undervisning.

Flere vinklinger.
Avvik på videoene kan allikevel egne seg til undervisning.

Eks. På videoen om kutte teknikken Julienne. Teknikken er veldig bra, men det blir ikke snakket om svinn. Dessuten bruker hun ring på fingeren og ikke kokkehatt. Bare på den lille videoen er det tre temaer som er direkte knyttet opp mot kompetansemålene på RM

Eksempeler på videoer:
-Torsk
-Laks
-Julienne
-Crème brûlée

Mange av videoene har engelsk tale, og kan være veldig nyttig i forhold til å knytte engelsk opp mot de ulike fagområdet.
Matportalen
matportalen sine nettsider kan du laste ned Mat På Data, som er et kostregistreringsprogram. I tillegg finner du matvaretabellen og noe undervisningsmatriell. Matportalen er forøvrig en veldig god informasjonskanal vedr. mat og helse.